• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

Formularz zgłoszeniowy
do udziału w regionalnej konferencji konsultacyjnej Polityki Surowcowej Państwa

we Wrocławiu 28 marca 2018 r.

miejsce konferencji:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka 7, sala 1D


ulica i nr domu
miejscowość
kod pocztowy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym do celów rejestracji na regionalną konferencję PSP, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym w celu informowania o przyszłych wydarzeniach z cyklu Polityki Surowcowej Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).
captcha

W przypadku chęci zgłoszenia większej grupy osób prosimy o kontakt: psp@mos.gov.pl tel. 22 45 92 780

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rejestracji na konferencję z cyklu Polityki Surowcowej Państwa jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa). Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa