• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 Prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek, Sekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa

Akt prawny: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa

Prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek, Sekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa

Urodzony  28 kwietnia 1962 r. Żonaty, czworo dzieci. Języki obce: angielski (biegle), rosyjski (b. dobrze), niemiecki i japoński (poziom podstawowy).

Jest absolwentem geologii na Uniwersytecie Wrocławskim (1985). W 1989 r. obronił doktorat z geologii na Uniwersytecie Wrocławskim (i UMCS, Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Jądrowej), W 1998 r. uzyskał tytuł dr. hab., a w 1999 r. objął stanowisko prof. nadzwyczajnego. W 2004 r. uzyskał tytuł naukowy profesora Nauk o Ziemi, natomiast w 2007 r. - stanowisko prof. zwyczajnego.

Uprawiane kierunki naukowo-badawcze: geologia, geochemia złóż, nieinwazyjne nowoczesne technologie górnicze, kontrola bezpieczeństwa wydobycia i składowania, CCS, atmosfera miejska, migracja/mieszanie/biodegradacji związków chemicznych w przyrodzie, nowe narzędzia do rekonstrukcji i oceny przyczyn zmian klimatu, biogeochemia, hydrologia, hydrogeologia, bilans wodny, geoekologia, biochemia, gospodarka środowiskiem, podziemna gazyfikacja węgla bezpiecznymi metodami z ponownym użyciem CO2.

Autor ok. 250 prac naukowych. Publicystka (kilkaset wystąpień w prasie, radiu i TV). Promotor w 16 przewodach doktorskich (dotychczas 12 zakończonych) - znaczące krajowe i międzynarodowe sukcesy wychowanków (praca w renomowanych ośrodkach naukowych i firmach w Polsce, USA, Australii, Nowej Zelandii, Wlk. Bryt. Holandii, Norwegii, Niemczech). Zajmuje się także organizacją badań naukowych i dydaktyki na uczelniach.

Na Uniwersytecie Wrocławskim: od 1994 r. kierownik Pracowni Geologii Izotopowej i Geoekologii oraz (1998) Zakładu Geologii Stosowanej i Geochemii w Instytucie Nauk Geologicznych; 2008 r. - dyrektor Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska;  2008 r. - Kierownik Studiów Doktoranckich Ochrony Środowiska.

W latach 2010 - 2011 r. dyrektor Wrocławskiego Ośrodka w Regionalnej Wspólnocie Implementacji Innowacji (RIC) w Klimatycznym KIC EIT (Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Europejskim Instytucie Innowacji i Technologii, Budapeszt - vice-przewodniczący Grupy Sterującej RIC). W latach 1990-2002 - staże naukowe: w Japonii, Kanadzie, USA, Niemczech, Irlandii, Szkocji, Słowenii.

W latach 2005 - 2007 - wiceminister środowiska i Główny Geolog Kraju. Od 2006 r. honorowy obywatel miasta Kietrza. W latach 2006 - 2007 - prezydent Rady Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego ONZ, a w latach 2007 - 2008 - vice-prezydent Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego ONZ. Od 2007 do 2011 członek Komitetu Nauk Mineralogicznych PAN. W latach 2009 - 2011 autor 3 ekspertyz legislacyjnych dla Sejmu i Senatu RP. W 2009 r. wygrał proces (3 instancje) przeciw globalnemu koncernowi medialnemu Axel Springer o ochronę dóbr osobistych. W latach 2011 - 2015 poseł na Sejm RP (Przewodniczący Zespołu Surowców i Energii, Zastępca przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz członek Nadzwyczajnej Komisji Energii i Surowców Energetycznych).

Członek kilku stowarzyszeń naukowych polskich i międzynarodowych, organizator i pierwszy prezes (1992-1994) Europejskiego Towarzystwa Badań Izotopowych. Od 1985/6 - członek NSZZ „Solidarność” bez funkcji, a od 2013 członek Prawa i Sprawiedliwości.

Osiągnięcia wyróżniające: od 2004 r. inicjator poszukiwań gazu w łupkach w Polsce (2006) i tworzenia polityki surowcowej, w tym: idea, znalezienie pierwszych inwestorów, wydanie 11 pierwszych koncesji, opracowanie strategii, projekt nowego prawa geologicznego i górniczego, projekt ustawy po powołaniu Polskiej Służby Geologicznej. Autor reformy geologii i górnictwa w Polsce, przejęcie nadzoru nad Wyższym Urzędem Górniczym. Nadzór nad Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki (przygotowania do bezpiecznego magazynowania odpadów jako warunku budowy reaktora jądrowego w Polsce), wzrost znaczenia Polski w legislacji i koncesjonowaniu poszukiwań złóż metali na dnach oceanów w ONZ, uruchomienie wielkiego projektu monitoringu przeciwosuwiskowego, wsparcie geologii na szczeblu samorządowym, zwalczanie nielegalnej eksploatacji i wiele innych kluczowych projektów. 2007 - przewodniczący spotkania HELCOM ( wprowadził zapisy utrudniające budowę Nordstream). Przyspieszenie budowy AOW. Więcej w Sprawozdaniu z działalności GGK (www.morion.ing.uni.wroc.pl) - jak dotychczas jedyny członek rządu pośród wszystkich opcji politycznych, który opublikował sprawozdanie z działalności na stanowisku rządowym).

Mandat posła z listy PiS (poz. 10) w wyborach do Sejmu w 2015 (ok. 14 tys. głosów).

Dewizy: merytorycznie – zasoby środowiska jako dźwignia gospodarcza i zapewnienie pozycji i bezpieczeństwa Polsce.

Hobby aktywnie: motokros – Polska, Czechy, weteran licencja B (PZMot), piłka nożna, nurkowanie, śpiewanie.

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa