• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło rozporządzeniem z 9 maja 2016 r. powołała Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa, uruchamiając w ten sposób działania na rzecz budowy skutecznej i odpowiedzialnej polityki surowcowej i podkreślając rolę tej polityki w planowaniu działań rządu RP.

Według rozporządzenia do zadań pełnomocnika należy w pierwszej kolejności przygotowanie koncepcji, a następnie Projektu Polityki Surowcowej Państwa, a po przyjęciu dokumentu przez rząd koordynowanie i monitorowanie wdrażania zapisanych w nim postanowień.

Planowane zakończenie prac powinno nastąpić wraz z przyjęciem Polityki Surowcowej Państwa przez Radę Ministrów.

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria
Informacja o cookies
Deklaracja dostępności

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa