• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

W ramach przygotowania Polityki Surowcowej Państwa w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym realizowane są następujące projekty:

I. Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa.

 1. Pozyskiwanie surowców mineralnych ze złóż kopalin - Baza wiedzy o złożach kopalin
 2. Uporządkowanie wiedzy na temat obszarów prognostycznych i perspektywicznych oraz ich statusu. Aktualizacja obszarów perspektywicznych i prognostycznych na MGŚP w skali 1:50 000 
 3. Pozyskiwanie surowców mineralnych ze złóż kopalin - dokumentowanie 
 4. Rewaluacja stanu rozpoznania geologicznego kraju 
 5. Ocena występowania REE i niektórych pierwiastków śladowych 
 6. Ocena możliwości reeksploatacji zaniechanych złóż cennych surowców 
 7. Pozyskiwanie surowców mineralnych ze złóż kopalin - Ochrona złóż kopalin i gospodarka nimi w kontekście systemu planowania przestrzennego i innych uwarunkowań prawnych 
 8. Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa
 9. Mineralogia i geochemia pyłów jako wskaźnik pochodzenia i kierunków migracji, ze szczególnym uwzględnieniem pyłów pochodzenia antropogenicznego i naturalnego oraz Dyrektywy Pyłowej 
 10. Wstępna ocena możliwości pozyskiwania metali i pierwiastków z wód podziemnych   

II.  Perspektywy gazo- i roponośne głębokich struktur karpackich wraz z dodatkowymi badaniami sejsmicznymi i otworami  pilotażowymi etap I i II.

III. Zwiększenie powierzchni magazynowej i centralizacja magazynów rdzeni wiertniczych.

IV. Intensyfikacja zaangażowania Polski w poszukiwanie zasobów rud metali na dnach oceanów – etap I przygotowanie sprzętowe i logistyczne.

V. Ochrona geologiczno-górniczego dziedzictwa kulturowego (etap I).

VI. Nowoczesne metody i aparatura do badań środowiska geologicznego prowadzonych przez służbę geologiczną.

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria
Informacja o cookies
Deklaracja dostępności

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa