• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

Harmonogram regionalnych konferencji konsultacyjnych projektu Polityki Surowcowej Państwa

 

Data Miejsce konferencji
 Kluczowe Filary Polityki Surowcowej Państwa
15 listopada
2017 r.

Warszawa
Ministerstwo Środowiska

Konferencja Inauguracyjna PSP
17 stycznia
2018 r.

Kraków
Oddział Karpacki
Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB

Filar 1
Zapotrzebowanie gospodarki krajowej na surowce

31 stycznia
2018 r.

Katowice
Śląski Urząd Wojewódzki

Filar 2
Pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepło Ziemi

22 lutego
2018 r.

Toruń
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Filar 2
Pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepło Ziemi
28 marca
2018 r.
Wrocław
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Filar 3
Pozyskiwanie surowców z odpadów, ich zamienniki oraz rekultywacja i remediacja
18 kwietnia
2018 r.

Szczecin
Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego

Filar 4
Pozyskiwanie deficytowych surowców drogą importu i współpraca międzynarodowa
16 maja
2018 r.

Łódź
Uniwersytet Łódzki

Filar 5
Uwarunkowania prawne polityki surowcowej
23 maja
2018 r.

Kielce
Urząd Wojewódzki

Filar 6
Upowszechnienie wiedzy o geologii, górnictwie i surowcach
13 czerwca
2018 r.

Gdańsk

Politechnika Gdańska

Filar 7
Ramy instytucjonalne wypracowania i wdrażania polityki surowcowej państwa
20 czerwca
2018 r.

Poznań
Urząd Wojewódzki

Filar 8
Ryzyko, planowanie inwestycji i bezpieczeństwo
11 lipca
2018 r.

Rzeszów
Budynek V Politechniki Rzeszowskiej (Aleja Powstańców Warszawy 12)

Filar 9
Usprawnienie systemu podatków i danin

17 października
2018 r.

Warszawa

Hotel Mariott

Konferencja podsumowująca
Politykę Surowcową Państwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patronat medialny

 

   

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria
Informacja o cookies
Deklaracja dostępności

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa