• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

Projekt Polityki Surowcowej Państwa (PSP) został skierowany do kolejnego etapu konsultacji. Później projektem zajmie się Rada Ministrów.

Pierwsze konsultacje ruszają w środę 15 listopada 2017 r. w Ministerstwie Środowiska. To początek 12-miesięcznego cyklu spotkań, które odbędą się w największych miastach Polski.

PSP to dokument przygotowany przez Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Surowcowej Państwa. Projekt ocenia krajowe zapotrzebowanie na surowce, proponuje sposoby gospodarowania ich udokumentowanymi zasobami i pozyskiwania nowych. Prezentuje zasady prowadzenia polityki surowcowej. Wejście w życie projektu PSP ma znacząco wpłynąć m.in. na rozwój technologii, stworzenie ułatwień gospodarczych i podatkowych dla przedsiębiorców. Jego celem jest racjonalne gospodarowanie zasobami, ale też upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o surowcach i geologii.

Jednym z pierwszych przedsięwzięć wykonawczych w ramach strategii surowcowej jest „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów”, czyli PRoGeO. Został on opracowany w Ministerstwie Środowiska i zatwierdzony przez rząd w sierpniu tego roku. Zakłada wydobycie rud metali z bogatych złóż znajdujących się na dnie oceanicznym. Polska jako jeden z siedmiu krajów na świecie zyskała prawo do działki na dnie Atlantyku. 

Tekst i zdjęcia: Andrzej Rudnicki

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria
Informacja o cookies
Deklaracja dostępności

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa