• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

UPOWSZECHNIENIE WIEDZY O GEOLOGII, GÓRNICTWIE I SUROWCACH MINERALNYCH

 1. Edukacja dotyczącą pozyskiwania i znaczenia gospodarczego surowców mineralnych.
 2. Popularyzacja wiedzy o surowcach mineralnych w różnych kanałach masowego przekazu.
 3. Upowszechnianie specjalistycznej wiedzy o geologii stosowanej, górnictwie i surowcach mineralnych.
 4. Kształcenie na uczelniach i w szkołach branżowych.
 5. Ochrona geologiczno-górniczego dziedzictwa kulturowego.
 6. Przygotowanie w polskich uczelniach kadry dysponującej wiedzą wspomagającą efektywne i bezpieczne inwestycje polskich podmiotów gospodarczych za granicą w zakresie surowcowym.
 7. Ochrona dziedzictwa cywilizacji opartej na eksploatacji zasobów geologicznych.

 


Zobacz: Regionalna konferencja konsultacyjna poświęcona Filarowi VI w Kielcach

 

Zapis wideo z konferencji w Kielcach

 

 

Zobacz inne Filary Polityki Surowcowej Państwa

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa