• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

POZYSKIWANIE SUROWCÓW Z ODPADÓW, ICH ZAMIENNIKI ORAZ REKULTYWACJA I REMEDIACJA

1. Baza wiedzy o źródłach surowców z odpadów:

 • utworzenie bazy wiedzy o źródłach surowców mineralnych z odpadów w Polsce.

2. Rozwój pozyskiwania surowców z odpadów:

 • rozpoznanie i analiza źródeł surowców mineralnych z odpadów,
 • stymulowanie rozwoju odzysku surowców z odpadów,
 • inne działania na rzecz odzysku surowców z odpadów, w tym rozwój technologii przetwórstwa.

3. Rozwój zamienników surowców mineralnych i kopalin:

 • działania na rzecz rozwoju zamienników surowców mineralnych,
 • działania na rzecz rozwoju wytwarzania energii elektrycznej z surowców odnawialnych w tym biomasy, jako zamienników surowców mineralnych.

4. Doskonalenie technik rekultywacji i remediacji:

 • przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych obszarom poeksploatacyjnym, przygotowywanie terenów pogórniczych (piaskowanie, żwirownie etc.) do celów ćwiczebnych i przekazywanie ich pod zarząd Wojsk Obrony Terytorialnej oraz do celów edukacyjnych, sportowych, pod budowę parków rozrywki etc.,
 • poprawa stosunków wodnych poprzez właściwą rekultywację.

5. Budowa magazynów głębokiego składowania i bezpiecznego przechowywania w strukturach geologicznych.

 

Dowiedz się więcej o Filarze 3

 

Zobacz: Regionalna konferencja konsultacyjna poświęcona Filarowi III we Wrocławiu

 

Zapis wideo z konferencji we Wrocławiu - Panel I

 

 

 

Zapis wideo z konferencji we Wrocławiu - Panel II

 

 

 

Zapis wideo z konferencji we Wrocławiu - Panel IIIa

 

 

Zapis wideo z konferencji we Wrocławiu - Panel IIIb

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iIH5i8nF4V4

Zobacz inne Filary Polityki Surowcowej Państwa

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa