• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

POZYSKIWANIE SUROWCÓW ZE ZŁÓŻ KOPALIN I CIEPŁO ZIEMI

 1. Baza wiedzy o złożach kopalin.
 2. Rozwój pozyskiwania surowców ze źródeł pierwotnych (złóż kopalin).
 3. Ochrona złóż kopalin i gospodarka nimi w kontekście systemu planowania przestrzennego i uwarunkowań prawnych.
 4. Określenie kierunków zmian polityki koncesyjnej w kontekście zapewnienia rozwoju podaży surowców ze złóż.
 5. Społeczne uwarunkowania pozyskiwania surowców ze złóż.

Dowiedz się więcej o Filarze 2 - Pozyskiwanie surowców ze złóż

 

Dowiedz się więcej o Filarze 2 - Ciepło Ziemi

 

Zobacz: Regionalna konferencja konsultacyjna poświęcona Filarowi II w Katowicach

 

Zapis wideo z konferencji w Katowicach - Panel 1

 

 

Zapis wideo z konferencji w Katowicach - Panel 2 (część 1)

 

 

Zapis wideo z konferencji w Katowicach - Panel 2 (część 2)

 

 

Zapis wideo z konferencji w Katowicach - Panel 3

 

Zobacz: Regionalna konferencja konsultacyjna poświęcona Filarowi II w Toruniu

Zapis wideo z konferencji w Toruniu

 

 

Zobacz inne Filary Polityki Surowcowej Państwa

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa