• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

DOSTĘP DO SUROWCÓW ZE ZŁÓŻ KOPALIN, WÓD PODZIEMNYCH I CIEPŁA ZIEM
 

POZYSKIWANIE SUROWCÓW Z ODPADÓW, SUBSTYTUCJA SUROWCOWA ORAZ REKULTYWACJA I REMEDIACJA

ZAPOTRZEBOWANIE GOSPODARKI KRAJOWEJ NA SUROWCE MINERALNE

WYMIANA MIĘDZYNARODOWA SUROWCÓW MINERALNYCH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ORAZ ROZWÓJ BADAŃ DNA MORSKIEGO

UWARUNKOWANIA PRAWNE POLITYKI SUROWCOWEJ PAŃSTWAUPOWSZECHNIENIE WIEDZY O PSP, GEOLOGII, GÓRNICTWIE, SUROWCACH MINERALNYCH I CIEPLE ZIEMI

RAMY INSTYTUCJONALNE WYPRACOWANIA I WDRAŻANIA POLITYKI SUROWCOWEJ PAŃSTWA

RYZYKO I PLANOWANIE INWESTYCJI


USPRAWNIENIE SYSTEMU PODATKÓW I DANIN

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria
Informacja o cookies
Deklaracja dostępności

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa