• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

W Ministerstwie Środowiska działa Zespół do spraw rewizji kompetencji organów administracji geologicznej, który pracuje nad koncepcją reformy prawa geologicznego i górniczego, niezbędną do wdrożenia Polityki Surowcowej Państwa. Do zadań Zespołu należy dokonanie rewizji kompetencji organów administracji geologicznej oraz analiza funkcjonowania przepisów prawa w celu ustalenia słabych punktów procesów uzyskiwania pozwoleń, decyzji oraz dokonywania innych czynności niezbędnych do prowadzenia działalności geologicznej i górniczej w Polsce.

Jednym z podstawowych założeń reformy prawa geologicznego i górniczego, która będzie przeprowadzona w celu wdrożenia Polityki Surowcowej Państwa, jest przeprowadzenie szerokich prekonsultacji publicznych w celu zdiagnozowania wszystkich zagadnień, które wymagają interwencji prawodawcy oraz zapoznania się ze stanowiskiem podmiotów, które na co dzień stosują przepisy prawa geologicznego i górniczego oraz znają praktyczne problemy z tym związane, a których głos był dotychczas pomijany w dyskusji.

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria
Informacja o cookies
Deklaracja dostępności

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa