• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

Najnowszy Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce jest już dostępny on-line. W Bilansie… przedstawiono informację o 14 035 udokumentowanych krajowych złożach.

Tak jak dotychczas, informacje o udokumentowanych zasobach pogrupowano pod względem rodzaju oraz przeznaczenia kopaliny i zestawiono w tabelach, którym towarzyszą zwięzłe informacje tekstowe. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, począwszy od ubiegłorocznego wydania Bilansu..., w przypadku złóż kopalin objętych własnością górniczą informację o zasobach przedstawiono z rozbiciem na poszczególne kategorie rozpoznania zasobów (A+B, C1, C2, D). Ponadto przedstawiono szczegółową informację o wielkości udokumentowanych zasobów pozabilansowych.

Państwowy Instytut Geologiczny - PIB sporządził Bilans... samodzielnie, jako zadanie państwowej służby geologicznej. Podobnie jak w latach ubiegłych, opublikował go w terminie czerwcowym, co wynika z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2019 poz. 868 j.t.).

Na uaktualnionej witrynie Surowce mineralne Polski, oprócz Bilansu... w postaci pliku PDF, udostępniono także dodatkowe informacje o poszczególnych grupach kopalin oraz aktualizowane na bieżąco dane wektorowe. Dane te umożliwiają wizualizację informacji przestrzennych, dotyczących udokumentowanych złóż kopalin oraz obszarów i terenów górniczych.

Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce ukazuje się od ponad 60 lat, a Państwowy Instytut Geologiczny - PIB jest jego wydawcą nieprzerwanie od 1988 r.


Przejdź do strony Surowce mineralne Polski »

 


Zobacz: Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2018 r.


Druk Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2018 r. jest planowany na lipiec 2019 r.

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria
Informacja o cookies
Deklaracja dostępności

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa