• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

Szósty numer jest już dostępny on-line. Opublikowano w nim projekt Polityki Surowcowej Państwa przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów.

W numerze przybliżono tematykę pozyskiwania surowców z odpadów. Czy odpowiedni recykling i substytucja udostępnią nam nowe źródła surowców? Co można odzyskać z zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego? Czy odpady przemysłowe i komunalne mogą być ponownie wykorzystane? Zapraszamy do przeczytania serii tekstów.

Surowce w produkcji żywności  odgrywają ogromną rolę, bez nich nie byłoby zielonej rewolucji. O tym traktują teksty „Pierwiastki życia” i „Geologia w walce z głodem”.

Przedstawiono także założenia Programu dla Górnictwa Odkrywkowego Niewęglowego, czyli dlaczego należy poważnie traktować wydobycie kruszyw w Polsce. Polecamy również artykuł dotyczący ważnego problemu planowania przestrzennego w odniesieniu do inwestycji wydobywczych, pt. „Pożądane kierunki zmian w prawie na styku polityki surowcowej i polityki przestrzennej”.

Ne zabrakło ciekawych rozmów; poruszono tematykę siarki rodzimej i wydobycia surowców z oceanów.

W numerze opublikowano projekt Polityki Surowcowej Państwa z 4 kwietnia 2019 r., który został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów i rekomendowany Radzie Ministrów. Po uwzględnieniu wszystkich wniesionych uwag w dniu 31 maja 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów zakończył pracę nad projektem Polityki Surowcowej Państwa. W chwili obecnej projekt Polityki Surowcowej Państwa oczekuje na przyjęcie przez Radę Ministrów.

Zapraszamy do lektury!

Cały numer >>

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria
Informacja o cookies
Deklaracja dostępności

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa