• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa, prof. Mariusz Orion Jędrysek zaprasza do wzięcia udziału w konkursie "Geologia w obiektywie".


W konkursie "Geologia w obiektywie" nagrodzone zostaną fotografie służące promocji polskiej geologii, dziedzictwa  geologicznego i różnorodności form geologicznych. Wnioski konkursowe można składać do 30 czerwca 2019.

Celem  konkursu jest rozwój wiedzy o geologii, pokazanie niezwykłych struktur geologicznych kształtujących krajobraz, wyjątkowych odsłonięć skalnych cechujących się nadzwyczajnymi walorami edukacyjnymi i merytorycznymi oraz prace ukazujące niezwykłość wytworów natury w mniejszej skali.

Prace można zgłaszać w trzech kategoriach:

 • „Geologia w polskim krajobrazie”
 • „Polskie stanowiska geologiczne”
 • „Okazy mineralogiczne i paleontologiczne w Polsce”

Jedna fotografia może być zgłoszona tylko w jednej z kategorii.

Prace można zgłaszać w technice cyfrowej albo analogowej. Szczegółowe wymagania dotyczące prac określa regulamin konkursu.

Nagrody:

 • Nagroda główna w wysokości 1000 PLN
 • Nagroda za zajęcie I miejsca w danej kategorii w wysokości 500 PLN
 • Nagroda za zajęcie II miejsca w danej kategorii w wysokości 300 PLN
 • Nagroda za zajęcie III miejsca w danej kategorii w wysokości 200 PLN
 • W każdej z kategorii może zostać przyznana nagroda dodatkowa za wyróżnienie za wyróżnienie pracy - w wysokości 100 PLN.


Zakończenie konkursu planowane jest na 31 lipca 2019 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.


PLIKI DO POBRANIA:


Załącznik – konkurs geologia w obiektywie


Regulamin konkursu „Geologia w obiektywie”

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria
Informacja o cookies
Deklaracja dostępności

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa