• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju prof. Mariusz Orion Jędrysek został wybrany Prezydentem Zgromadzenia Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego.


Prof. Jędrysek został wybrany na stanowisko podczas 24 Sesji Zgromadzenia, która odbyła się 23 lipca 2018 r. w Kingston na Jamajce (siedzibie MODM). Wiceminister środowiska zastąpi ustępującego z funkcji Eugénio Muianga z Mozambiku.

Zgromadzenie, któremu podlegają wszystkie podmioty MODM, ustanawia przede wszystkim powszechną politykę organizacji i obowiązujące przepisy. Organ sprawuje również  nadzór nad pracą i funkcjonowaniem instytucji.

Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego (MODM) jest agendą ONZ zajmującą się zasobami dna oceanów w obszarach poza jurysdykcją państwową. Zrzesza 168 państw członkowskich. Głównymi organami organizacji są: Sekretariat, na czele z Sekretarzem Generalnym, Zgromadzenie z Prezydentem Zgromadzenia oraz Rada, z Prezydentem Rady. Funkcję Sekretarza Generalnego pełni obecnie Michael W. Lodge (Wielka Brytania).

MODM pozwala państwom - stronom Konwencji na organizację i kontrolę działalności na dnie morskim oraz pod dnem poza granicami jurysdykcji państw, w szczególności w zakresie administracji znajdującymi się tam zasobami.

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa