• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

Na Politechnice Rzeszowskiej w środę 11 lipca eksperci, samorządowcy i politycy dyskutowali nad usprawnieniami w systemie podatków i danin w branży surowcowej.

Była to ostatnia – jedenasta z serii regionalnych konferencji konsultacyjnych Polityki Surowcowej Państwa, która zamknęła niezwykle szerokie konsultacje tego dokumentu rządowego.

W Ministerstwie Środowiska w tym celu trwają prace nad kompleksową reformą Prawa geologicznego i górniczego oraz innych ustaw. Uproszczeniu mają ulec m. in. zasady i tryby ustalania wynagrodzenia za korzystanie z informacji geologicznej. Planowane jest również wprowadzenie przejrzystych zasad ustalania opłat za użytkowanie górnicze oraz zmiana sposobu ustalania opłat eksploatacyjnych. Do efektywnego przeprowadzania przez przedsiębiorców rekultywacji (przywrócenie terenom pogórniczym walorów przyrodniczych) mają zachęcać ulgi podatkowe lub obniżone stawki opłat eksploatacyjnych.

Była to ostania konferencja z cyklu jedenastu regionalnych konferencji konsultacyjnych projektu Polityki Surowcowej Państwa. Każda z konferencji skupiała się na innej gałęzi wdrażanej polityki surowcowej, każdorazowo gromadząc od 150 do 500 uczestników.

Przedsiębiorcy biorący udział w dyskusji postulują stabilność i prostotę podatków oraz opłat związanych z działalnością górnicza. Eksperci chcieliby weryfikacji systemu opłat i podatków. Pomóc ma również wprowadzenie instrumentów prawnych umożliwiających dokonanie wyceny zasobów złóż kopalin objętych własnością górniczą jako elementu mienia Skarbu Państwa. – Właściwy wymiar opłaty za ustanowienie użytkowania górniczego powinien mieć jak najbliższy związek z wartością złoża - uważają eksperci.

W panelu eksperckim brał udział również prof. Krzysztof Szamałek z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, który przedstawił propozycję zmiany systemu naliczania opłat eksploatacyjnych na bardziej mieszany. System ten przewiduje naliczanie opłat od sposobu eksploatacji oraz powiązanie opłat z tym, że eksploatowane złoża ulegają zmniejszaniu.

Z kolei przedstawiciel Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Leszek Karski zauważył ważny związek między ochroną środowiska a polityką surowcową. – Nowoczesna ochrona środowiska to bezpieczeństwo surowcowe i bezpieczeństwo środowiska. Do tego potrzebujemy ładu geologicznego, który można osiągnąć tylko poprzez politykę surowcową.

Polityka Surowcowa Państwa stanowi zbiór nadrzędnych zasad i działań dla zmniejszenia ryzyka w podaży surowców. Celem jest zabezpieczenie wieloletnich potrzeb gospodarczych i społecznych państwa. Politykę surowcową przygotowuje Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa wraz z Międzyresortowym Zespołem ds. Polityki Surowcowej Państwa.

Podsumowujące cykl spotkanie odbędzie się 17 października 2018 r. w Warszawie.

Tekst: Jarosław Chilmon

Zdjęcia: Paweł Derkowski

 

Patronat medialny

  

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria
Informacja o cookies
Deklaracja dostępności

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa