• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

W Poznaniu w dniu 20 czerwca 2018 r. odbyła się kolejna regionalna konferencja konsultacyjna dotycząca Polityki Surowcowej Państwa.

Mariusz Orion Jędrysek, wiceminister środowiska, główny geolog kraju i pełnomocnik rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa stwierdził, że minimalizacja ryzyka dla inwestorów m. in. poprzez obecność rządowej instytucji – Polskiej Agencji Geologicznej – wspierającej merytorycznie wszystkie strony inwestycji górniczych - to realne plany rządu RP. W spotkaniu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim liczne grono ekspertów, przedstawicieli świata nauki, administracji i polityki, przemysłu, a także organizacji społecznych dyskutowało o systemowych rozwiązaniach dla wdrażanej w Polsce polityki surowcowej.

– Polityka Surowcowa Państwa (PSP) będzie wspierać budowę silnego kraju i przyczyni się do rozwoju w Polsce nowych technologii, obniżając ryzyka inwestycyjne z poszanowaniem ochrony środowiska. Państwo powinno mieć udział w zysku inwestora poprzez system podatkowy, dopiero gdy inwestor osiąga zyski. Wszelkie wydatki inwestora zanim osiągnie zyski stanowią barierę i go zniechęcają – dodał inicjator projektu PSP, prof. Jędrysek.Wykład wprowadzający wygłosił Główny Geolog Kraju prof. Mariusz Orion Jędrysek

Była to już 10. regionalna konferencja konsultacyjna, która skupiła się na 8. filarze przygotowanego pod kierownictwem Ministra Jędryska rządowego projektu Polityki Surowcowej Państwa. Wśród wszystkich 9 filarów, 8. dotyczy ograniczania ryzyk inwestycyjnych w wydobywaniu surowców mineralnych. Te zamierzenia zostaną osiągnięte poprzez: powołanie do istnienia Polskiej Agencji Geologicznej, utworzenie systemu ochrony złóż strategicznych oraz skrócenie wydawania decyzji środowiskowych. Eksperci podkreślili, że PSP powinna dawać przedsiębiorcom ramy prawne i instytucjonalne, na których mogą opierać swoje długofalowe plany inwestycyjne. Ważna jest również zgoda społeczna, bez której nie ma możliwości przeprowadzania żadnej inwestycji górniczej oraz ochrona środowiska.Temat konferencji - ryzyko inwestycyjne w wydobywaniu surowców mineralnych - wzbudził duże zainteresowanie ekspertów, przedstawicieli świata nauki, administracji i polityki, przemysłu, a także organizacji społecznych

Ministerstwo Środowiska, oprócz stworzenia projektu ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej, pracuje nad regulacjami przepisów w ustawie Prawo geologiczne i górnicze, które mają być bardziej przyjazne dla przedsiębiorców i doprowadzić do obniżenia ryzyk inwestycyjnych.Trwa pierwszy panel dyskusyjny, poświęcony polityce państwa w zakresie surowców mineralnych

Cykl 12 regionalnych konferencji konsultuje szeroko przygotowywaną, przełomową dla polskiej geologii strategię Polityki Surowcowej Państwa. Dzięki niej dołączymy do szeregu europejskich krajów posiadających już taki dokument. Celem jest zwiększenie rozwoju gospodarczego Polski.

Galeria zdjęć

Relacja wideo z Regionalnej konferencji konsultacyjnej PSP w Poznaniu

Tekst i zdjęcia: Jarosław Chilmon

 

Patronat medialny

    

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa