• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

W Poznaniu w dniu 20 czerwca 2018 r. odbyła się kolejna regionalna konferencja konsultacyjna dotycząca Polityki Surowcowej Państwa.

W spotkaniu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim liczne grono ekspertów, przedstawicieli świata nauki, administracji i polityki, przemysłu, a także organizacji społecznych dyskutowało o systemowych rozwiązaniach dla wdrażanej w Polsce polityki surowcowej.

Była to już 10. regionalna konferencja konsultacyjna, która skupiła się na 8. filarze rządowego projektu Polityki Surowcowej Państwa. Wśród wszystkich 9 filarów, 8. dotyczy ograniczania ryzyk inwestycyjnych w wydobywaniu surowców mineralnych. Te zamierzenia zostaną osiągnięte poprzez: utworzenie systemu ochrony złóż strategicznych oraz skrócenie wydawania decyzji środowiskowych. Eksperci podkreślili, że PSP powinna dawać przedsiębiorcom ramy prawne i instytucjonalne, na których mogą opierać swoje długofalowe plany inwestycyjne. Ważna jest również zgoda społeczna, bez której nie ma możliwości przeprowadzania żadnej inwestycji górniczej oraz ochrona środowiska.Temat konferencji - ryzyko inwestycyjne w wydobywaniu surowców mineralnych - wzbudził duże zainteresowanie ekspertów, przedstawicieli świata nauki, administracji i polityki, przemysłu, a także organizacji społecznych

Ministerstwo Środowiska pracuje nad regulacjami przepisów w ustawie Prawo geologiczne i górnicze, które mają być bardziej przyjazne dla przedsiębiorców i doprowadzić do obniżenia ryzyk inwestycyjnych.

Cykl 12 regionalnych konferencji konsultuje szeroko przygotowywaną, przełomową dla polskiej geologii strategię Polityki Surowcowej Państwa. Dzięki niej dołączymy do szeregu europejskich krajów posiadających już taki dokument. Celem jest zwiększenie rozwoju gospodarczego Polski.

Tekst i zdjęcia: Jarosław Chilmon

 

Patronat medialny

    

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria
Informacja o cookies
Deklaracja dostępności

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa