• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

– Polska potrzebuje silnej jednostki wykonawczej, realizującej Politykę Surowcową Państwa – powiedział w Gdańsku o mającej powstać Polskiej Agencji Geologicznej prof. Mariusz Orion Jędrysek.

W środę, 13 czerwca 2018 r. w Gdańsku odbyła się 9. regionalna konferencja konsultacyjna na temat przygotowywanej przez rząd Polityki Surowcowej Państwa. Na Politechnice Gdańskiej dyskutowano nad zagadnieniami 7. filaru projektu PSP: Ramy instytucjonalne wypracowania i wdrażania Polityki Surowcowej Państwa.

Konferencję otworzył Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

– Ramy instytucjonalne to przede wszystkim to, czego dzisiaj nie mamy, czyli zwornik między administracją, przedsiębiorcami i nauką. Tworzymy przejrzysty system zarządzania polską geologią i obniżamy ryzyka podaży surowców – dodał gospodarz spotkania, wiceminister Jędrysek. – Służba geologiczna ma być ramieniem państwa, wspierając je w rozwoju – zaznaczył z kolei dyrektor PIG-PIB dr Tomasz Nowacki.


Konferencja zgromadziła ponad 200 osób

Projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej (PAG) opracowany został w Ministerstwie Środowiska. Według niego PAG ma zostać wydzielony z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG - PIB) i działać jako agencja wykonawcza, realizując zadania służby geologicznej dla państwa. Natomiast PIG - PIB ma pozostać jednostką naukową. Obie jednostki mają ze sobą ściśle współpracować.

Prof. Mariusz Orion Jędrysek - wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa wygłosił wykład otwierający konferencję

Według ekspertów, którzy wypowiedzieli się podczas konferencji, forma prawna agencji wykonawczej będzie lepiej odpowiadała charakterowi zadań i sprzyjała efektywności. Jest to sprawdzone w Polsce i innych krajach rozwiązanie. Projekt ustawy o PAG w tym roku otrzymał pozytywną opinię Rady Legislacyjnej, czyli organu opinio - doradczego premiera i Rady Ministrów. Rada Legislacyjna w opinii zwróciła uwagę, że w polskim systemie prawno - instytucjonalnym, w odróżnieniu od wielu innych rozwiniętych państw, brakuje spójnego systemu zarządzania problematyką geologii.

Jednym z wymiernych działań zapisanych w zadaniach PAG ma być kompleksowe podejście do remediacji, czyli oczyszczania gleb terenów poprzemysłowych z substancji szkodliwych i rekultywacji, czyli przywracania terenom pogórniczym wartości przyrodniczych. Jest to szczególnie istotne zadanie w kontekście skali problemów, jakie mamy obecnie w Polsce.

Ustawa o PAG kładzie również nacisk na rozwój nowych technologii w geologii i górnictwie dla potrzeb państwa, o czym przypomniał prof. Przemysław Borkowski, zastępca dyrektora PIG-PIB ds. badań i rozwoju.


W dyskusji wziął udział prof. dr hab. inż. Przemysław Borkowski, zastępca dyrektora PIG-PIB ds. badań i rozwoju (drugi z lewej)

Projekt PSP składa się z 9 filarów, które są zbiorem zasad i konkretnych działań w wielu sektorach gospodarki kraju. Efektem ma być zmniejszenie ryzyk podaży surowców oraz zabezpieczenie wieloletnich potrzeb gospodarczych i społecznych państwa.

Gdańskie konsultacje zgromadziły ponad 200 uczestników.

Galeria zdjęć

Relacja wideo z Regionalnej konferencji konsultacyjnej PSP w Gdańsku

Tekst: Jarosław Chilmon

Zdjęcia: Paweł Derkowski

 

Patronat medialny

  

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa