• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

W środę, 13 czerwca 2018 r. w Gdańsku odbyła się 9. regionalna konferencja konsultacyjna na temat przygotowywanej przez rząd Polityki Surowcowej Państwa.

Na Politechnice Gdańskiej dyskutowano nad zagadnieniami 7. filaru projektu PSP: Ramy instytucjonalne wypracowania i wdrażania Polityki Surowcowej Państwa.

Konferencję otworzył Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

– Służba geologiczna ma być ramieniem państwa, wspierając je w rozwoju – zaznaczył dyrektor PIG-PIB dr Tomasz Nowacki.


Konferencja zgromadziła ponad 200 osób


W dyskusji wziął udział prof. dr hab. inż. Przemysław Borkowski, zastępca dyrektora PIG-PIB ds. badań i rozwoju (drugi z lewej)

Projekt PSP składa się z 9 filarów, które są zbiorem zasad i konkretnych działań w wielu sektorach gospodarki kraju. Efektem ma być zmniejszenie ryzyk podaży surowców oraz zabezpieczenie wieloletnich potrzeb gospodarczych i społecznych państwa.

Gdańskie konsultacje zgromadziły ponad 200 uczestników.

Tekst: Jarosław Chilmon

Zdjęcia: Paweł Derkowski

 

Patronat medialny

  

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria
Informacja o cookies
Deklaracja dostępności

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa