• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

Jak przekonać lokalne społeczności do inwestycji górniczych? Jakie są problemy i perspektywy edukacji w zakresie nauk o Ziemi?

O tym można było dyskutować 23 maja w Kielcach podczas regionalnej konferencji konsultacyjnej projektu Polityki Surowcowej Państwa. Ósma konferencja z cyklu 12 regionalnych spotkań dotyczyła VI filaru PSP: „Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i surowcach mineralnych”. Głównym wyzwaniem jest tu realizacja działań, przede wszystkim górniczych, unikając konfliktów społecznych.

Konferencja miała miejsce w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

Tematyka konferencji obracała się również wokół tematu wspierania kształcenia geologicznego w szkołach średnich i na uczelniach. Omawiano przygotowanie opracowań monograficznych oraz uruchamianie lub rozwijanie istniejących ośrodków edukacji geologicznej. Wiąże się to z zapewnieniem wykwalifikowanej kadry geologów dla realizacji zadań polityki surowcowej.

Do ośrodków edukacji geologicznej należą geoparki, które cieszą się sporą popularnością w województwie świętokrzyskim. Ponadto, resort środowiska planuje wprowadzenie ułatwień w prawie dla prowadzenia podziemnych tras turystycznych. W ramach innych działań w tym względzie, Ministerstwo Środowiska, we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym - PIB, rozpoczęło wydawanie czasopisma „Polityka Surowcowa”, wpisującego się w popularyzację wiedzy o roli surowców w rozwoju państwa.


Kilka instytucji przedstawiło swoją bogatą i ciekawą ofertę edukacyjną

Działania te poparli eksperci i przedsiębiorcy, postulując wprowadzanie rozwiązań prawnych i centralnych programów finansowych dla ośrodków edukacji geologicznych. Paneliści zwrócili uwagę na utrudnioną współpracę samorządów z geoparkami, wynikającą często z niezrozumienia i z niedostatecznej wiedzy geologicznej. Zaznaczono, że promocja geologii oraz edukacji geologicznej przyczyni się do wzrostu świadomości społeczeństwa na temat roli surowców w rozwoju państwa.

– Ochrona dziedzictwa górniczego i geologicznego ma zasadnicze znaczenie dla budowy pozytywnego wizerunku działalności wydobywczej, a Polska ma spore tradycje górnicze, które powinniśmy pielęgnować – ocenili eksperci.Panel dyskusyjny ekspertów

Szerokie konsultacje społeczne projektu Polityki Surowcowej Państwa w regionach mają na celu umożliwienie pozyskania opinii w zakresie regulacji prawnych, organizacyjnych czy ekonomicznych.


Tekst: Jarosław Chilmon
Zdjęcia: Paweł Derkowski

 

Patronat medialny

       

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria
Informacja o cookies
Deklaracja dostępności

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa