• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

W Łodzi odbyła się kolejna regionalna konferencja konsultacyjna. Tematem spotkania był V filar PSP: „Uwarunkowania prawne Polityki Surowcowej Państwa”. 

Była to już siódma konferencja z cyklu 12 regionalnych spotkań odbywających się w ramach trwających od listopada 2017 r. szerokich konsultacji społecznych projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP). Tematem spotkania był V filar PSP: „Uwarunkowania prawne Polityki Surowcowej Państwa”. Filar ten skupia się głównie na reformie Prawa geologicznego i górniczego (Pgg) oraz przystosowaniu przepisów prawa do wdrożenia i funkcjonowania PSP. W spotkaniu brało udział około 200 uczestników.

Wśród licznie przybyłych uczestników byli m. in. wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, posłowie Waldemar Buda i Ireneusz Zyska oraz przedstawiciele przedsiębiorstw i świata nauki.


Konferencja zgromadziła bardzo liczne grono słuchaczy

Podczas konferencji przedstawiciele Ministerstwa Środowiska przedstawili plan prac nad kompleksową reformą Pgg, której pierwszy etap przewidziany jest do końca roku. Jednym z ważniejszych punktów reformy Pgg będzie zapewnienie ochrony strategicznych złóż poprzez utworzenie ich specjalnego rejestru. Rejestr ten miałby być uwzględniany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.


Prezentacja założeń zmian w Prawie geologicznym i górniczym

Prace nad nowelizacją Pgg przebiegają również w obrębie udzielania koncesji na eksploatację złóż, a szczególnie tzw.  koncesji 2020. Projekt nowelizacji Pgg, zawierający stosowne zmiany, po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów, już trafił 11 maja do sejmu.

Nie zabrakło głosów przedsiębiorców i ekspertów, którzy wyrazili opinię, że PSP, poprzez instrumenty prawne, powinno gwarantować firmom opłacalność inwestycji w górnictwie. Chodzi o obniżenie ryzyka inwestycyjnego, co jest jednym z głównych celów tego dokumentu rządowego.


Dyskusje toczyły się także podczas przerw w kuluarach

W preambule projektu PSP możemy przeczytać, że polityka surowcowa jest zbiorem nadrzędnych zasad i działań dla zmniejszenia ryzyk w podaży surowców, mających na celu zabezpieczenie wieloletnich potrzeb gospodarczych i społecznych państwa.

– Polityka Surowcowa Państwa jest dokumentem o znaczeniu fundamentalnym, do tej pory chodziliśmy po omacku – zauważył przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii poseł Ireneusz Zyska, podkreślając wagę tworzonego dokumentu, który wpisuje się w Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Poruszono także temat surowców w regionie łódzkim, który jest bogaty w węgiel brunatny oraz posiada bardzo dobre warunki geotermalne. Aby to potwierdzić potrzebne jednak są badania geologiczne – zaznaczyli eksperci.

Tekst: Jarosław Chilmon

Zdjęcia: Paweł Derkowski


Patronat medialny

    

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria
Informacja o cookies
Deklaracja dostępności

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa