• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

Czasopismo"Polityka Surowcowa" ma być źródłem wiedzy o tworzonym obecnie dokumencie i w założeniu pełni funkcję szerokiego forum dyskusyjnego. Wydawnictwo ukazywać się będzie raz na dwa miesiące. Redaktorem naczelnym pisma jest prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek.

Pierwszy numer czasopisma "Polityka Surowcowa" rozszedł się błyskawicznie już podczas regionalnej konferencji konsultacyjnej we Wrocławiu.W czasie przerw w debatach uczestnicy wydarzenia z ogromnym zainteresowaniem zagłębiali się w lekturze poszczególnych artykułów. "Polityka Surowcowa" nie ma bowiem charakteru naukowego, a omawiane kwestie przedstawiane są w sposób jasny i zrozumiały, bez epatowania fachową terminologią. Tezy zawarte w artykułach, wywiadach czy relacjach odzwierciedlają poglądy autorów, a nie rządu czy redakcji. Dzięki temu, pismo stanowi cenny wkład w dyskusję nad kształtem przyszłej Polityki Surowcowej Państwa (PSP).

Tematem przewodnim pierwszego numeru jest poszukiwanie i rozpoznanie surowców mineralnych na dnie oceanów. "Świat obecnie dzieli zasoby surowców den oceanicznych i Polska bierze w tym udział" - zachęca do lektury redaktor naczelny czasopisma, prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej.

Tematyka artykułów jest bardzo różnorodna -  przedstawiono w nich bowiem problematykę każdego z 9 filarów PSP. Jest zatem o zapotrzebowaniu polskiej gospodarki na surowce, o kluczowych surowcach energetycznych, takich jak węgiel brunatny, ale także o geotermii, pozyskiwaniu surowców z odpadów i edukacji geologicznej. Są relacje z poprzednich konferencji konsultacyjnych i ciekawostki z kraju i ze świata.

I jak zapewnia prof. Jędrysek: "Mam nadzieję, że teksty zamieszczone w PS nie tylko przybliżą problematykę gospodarowania surowcami, geologii i górnictwa, ale także będą miały wpływ na nowe rozwiązania i obierane kierunki działań. Szczególnie gorąco zapraszam do włączania się do zespołu autorskiego oraz do wzięcia udziału w regionalnych konferencjach konsultacyjnych, a także do przesyłania swoich opinii i pomysłów dotyczących projektu PSP, propozycji uzupełnień, modyfikacji, programów itd.".

Pozostaje nam jedynie życzyć przyjemnej i ciekawej lektury.

Zdjęcia: Paweł Derkowski

Cały numer: "Polityka Surowcowa" Marzec - kwiecień 2018 r., numer 1

Spis treści:

Okładka | (665 kB)

Wstęp| Mariusz Orion Jędrysek (217 kB)

Czego potrzebuje polska gospodarka? | Krzysztof Galos (399 kB)

110 surowców podstawowego znaczenia | Krzysztof Galos (332 kB)

Jaka przyszłość dla górnictwa węgla brunatnego? | Energia Press (281 kB)

Od głębokiej do płytkiej geotermii | Beata Kępińska (436 kB)

Odpady też są cennymi surowcami | Jan Skowronek (463 kB)

Więcej terenów poprzemysłowych do rekultywacji | Anna Starzewska - Sikorska, Jan Skowronek (455 kB)

Czy hałdy będą także źródłem pozyskania surowców | Marek Matejczyk, Antoni Będkowski (348 kB)

Nie jesteśmy samowystarczalni | Barbara Radwanek - Bąk (348 kB)

Ukraińska infrastruktura gazowa a sprawa polska | Grzegorz Makuch (328 kB)

Przyszłość górnictwa oceanicznego | Jarosław Chilmon (256 kB)

W drodze do eksploatacji dna oceanu | Jan Chartym (616 kB)

Wydobycie z dna morskiego będzie uzupełniające | Robert Przybylski (492 kB)

Żeby Polska miała politykę surowcową | Andrzej Baranowski (402 kB)

Prawo instrumentem wykonawczym polityki surowcowej | Jerzy Czarnecki (316 kB)

Prąd nie jest z gniazdka, a woda z kranu | Robert Tarka (391 kB)

Trzeba z górnictwa zdjąć odium truciciela | Bartłomiej Szewczyk (401 kB)

Pozytywna opinia dla bardzo ważnej ustawy | Jerzy Czarnecki (598 kB)

Państwo winno dzielić się ryzykiem z inwestorem | Grzegorz Makuch (328 kB)

Czarno widzą w Polsce tę branżę | Aleksander Bałazy (307 kB)

Wartość projektu w cyklu jego życia | Arkadiusz Kustra (357 kB)

Warszawa: wykorzystajmy bogactwo surowcowe Polski | Jan Chartym (423 kB)

Karpacz: ten projekt trzeba szybko uruchomić | Jarosław Chilmon (476 kB)

Kraków: każdy surowiec ma swój czas | Jarosław Chilmon (476 kB)

Katowice: górnictwo węglowe nie jest złe | Jarosław Chilmon (577 kB)

Toruń: ciepło Ziemi, trzeba z niego skorzystać | Jarosław Chilmon (589 kB)

Co resort rolnictwa łączy z polityką surowcową? | Jarosław Chilmon (758 kB)

Fatalne wieści dla pogórniczych miast | Energia Press (271 kB)

Gaz łupkowy w zaklętym kręgu | Andrzej Bęben (281 kB)

Au... każdy chciałby je mieć! | Antoni Bierkowski (286 kB)

Z kraju i ze świata | (768 kB)

Konferencje konsultacyjne na temat Polityki Surowcowej Państwa | (573 kB)

 

 

 

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa