• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

W środę, 13 czerwca 2018 r. w Gdańsku odbyła się 9. regionalna konferencja konsultacyjna na temat przygotowywanej przez rząd Polityki Surowcowej Państwa.

Ukazał się drugi numer czasopisma"Polityka Surowcowa". Zaprezentowano w nim szerokie spektrum tematyki związanej z geologią i surowcami mineralnymi.

Jak przekonać lokalne społeczności do inwestycji górniczych? Jakie są problemy i perspektywy edukacji w zakresie nauk o Ziemi?

W Łodzi odbyła się kolejna regionalna konferencja konsultacyjna. Tematem spotkania był V filar PSP: „Uwarunkowania prawne Polityki Surowcowej Państwa”. 

Na Uniwersytecie Szczecińskim 18 kwietnia zorganizowana została kolejna regionalna konferencja konsultacyjna dotycząca projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP). Tym razem dyskutowano na temat Filaru 4, czyli pozyskiwania deficytowych surowców drogą importu i współpracy międzynarodowej.

Czasopismo"Polityka Surowcowa" ma być źródłem wiedzy o tworzonym obecnie dokumencie i w założeniu pełni funkcję szerokiego forum dyskusyjnego. Wydawnictwo ukazywać się będzie raz na dwa miesiące.

We Wrocławiu 28 marca 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu regionalnych konferencji konsultacyjnych projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP). Głównym tematem dyskusji i prezentacji był III filar: „Pozyskiwanie surowców z odpadów, ich zamienniki oraz rekultywacja i remediacja”.

Mamy wielki piec ciepła pod ziemią. Jedyną rzeczą, którą trzeba wykonać, to podłączenie się do niego – powiedział poseł Jan Szyszko podczas otwarcia kolejnej regionalnej konferencji konsultacyjnej projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP), która odbyła się tym razem w Toruniu.

Nie mamy możliwości ograniczenia wydobycia węgla, bo po prostu go potrzebujemy i będziemy potrzebować, alternatywą jest import – ocenili eksperci podczas konferencji konsultacyjnej w Katowicach. Konsultacje na zlecenie Ministerstwa Środowiska organizuje Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

Ruszył cykl regionalnych konferencji konsultacyjnych poświęconych projektowi Polityki Surowcowej Państwa (PSP). Pierwszą – w Krakowie – otworzyła wicepremier Beata Szydło. – Mam nadzieję, że efektem tych spotkań będzie przyjęcie dobrej Polityki Surowcowej Państwa – powiedziała była Prezes Rady Ministrów.

Strategia surowcowa Polski i zmiany w prawie geologicznym i górniczym to tematy debat zorganizowanych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy podczas III Forum Przemysłu w Karpaczu. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele resortu środowiska, nauki i biznesu.

Projekt Polityki Surowcowej Państwa (PSP) został skierowany do kolejnego etapu konsultacji. Później projektem zajmie się Rada Ministrów.

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria
Informacja o cookies
Deklaracja dostępności

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa