• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

Z przyjemnością informujemy, że zakończył się konkurs fotograficzny „Geologia w obiektywie”. Zwyciężczynią została została Pani Agnieszka Omen.

Najnowszy Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce jest już dostępny on-line. W Bilansie… przedstawiono informację o 14 035 udokumentowanych krajowych złożach.

Szósty numer jest już dostępny on-line. Opublikowano w nim projekt Polityki Surowcowej Państwa przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Harmonijny rozwój gospodarczy każdego kraju zależy w dużej mierze od dostępności surowców mineralnych koniecznych dla funkcjonowania różnych branż przemysłu.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa, prof. Mariusz Orion Jędrysek zaprasza do wzięcia udziału w konkursie "Geologia w obiektywie".

Nadrzędnym celem Polityki Surowcowej Państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego kraju poprzez dostęp do niezbędnych surowców obecnie, jak i w perspektywie wieloletniej.

Piąty numer czasopisma"Polityka Surowcowa" jest już dostępny on-line. Opublikowano w nim projekt Polityki Surowcowej Państwa (PSP).

Czwarty numer czasopisma"Polityka Surowcowa" jest już dostępny on-line. Dominującym tematem jest poszukiwanie i wydobycie surowców mineralnych.

W środę 17 października 2018 r. w Warszawie odbyła się kończąca konferencja przygotowywanej Polityki Surowcowej Państwa (PSP).

Trzeci numer czasopisma"Polityka Surowcowa" jest już dostępny on-line. Zaprezentowano w nim różne aspekty geologii i gospodarki surowcami mineralnymi.

Na Politechnice Rzeszowskiej w środę 11 lipca eksperci, samorządowcy i politycy dyskutowali nad usprawnieniami w systemie podatków i danin w branży surowcowej.

W Poznaniu w dniu 20 czerwca 2018 r. odbyła się kolejna regionalna konferencja konsultacyjna dotycząca Polityki Surowcowej Państwa.

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria
Informacja o cookies
Deklaracja dostępności

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa