• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

W środę 17 października 2018 r. w Warszawie odbyła się kończąca konferencja przygotowywanej Polityki Surowcowej Państwa (PSP).

Trzeci numer czasopisma"Polityka Surowcowa" jest już dostępny on-line. Zaprezentowano w nim różne aspekty geologii i gospodarki surowcami mineralnymi.

Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju prof. Mariusz Orion Jędrysek został wybrany Prezydentem Zgromadzenia Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego.

Na Politechnice Rzeszowskiej w środę 11 lipca eksperci, samorządowcy i politycy dyskutowali nad usprawnieniami w systemie podatków i danin w branży surowcowej.

W Poznaniu w dniu 20 czerwca 2018 r. odbyła się kolejna regionalna konferencja konsultacyjna dotycząca Polityki Surowcowej Państwa.

– Polska potrzebuje silnej jednostki wykonawczej, realizującej Politykę Surowcową Państwa – powiedział w Gdańsku o mającej powstać Polskiej Agencji Geologicznej prof. Mariusz Orion Jędrysek.

Ukazał się drugi numer czasopisma"Polityka Surowcowa". Zaprezentowano w nim szerokie spektrum tematyki związanej z geologią i surowcami mineralnymi. Redaktorem naczelnym pisma został Jarosław Chilmon.

Jak przekonać lokalne społeczności do inwestycji górniczych? Jakie są problemy i perspektywy edukacji w zakresie nauk o Ziemi?

W Łodzi odbyła się kolejna regionalna konferencja konsultacyjna. Tematem spotkania był V filar PSP: „Uwarunkowania prawne Polityki Surowcowej Państwa”. 

Na Uniwersytecie Szczecińskim 18 kwietnia zorganizowana została kolejna regionalna konferencja konsultacyjna dotycząca projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP). Tym razem dyskutowano na temat Filaru 4, czyli pozyskiwania deficytowych surowców drogą importu i współpracy międzynarodowej.

Czasopismo"Polityka Surowcowa" ma być źródłem wiedzy o tworzonym obecnie dokumencie i w założeniu pełni funkcję szerokiego forum dyskusyjnego. Wydawnictwo ukazywać się będzie raz na dwa miesiące. Redaktorem naczelnym pisma jest prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek.

We Wrocławiu 28 marca 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu regionalnych konferencji konsultacyjnych projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP). Głównym tematem dyskusji i prezentacji był III filar: „Pozyskiwanie surowców z odpadów, ich zamienniki oraz rekultywacja i remediacja”.

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa