• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

Harmonijny rozwój gospodarczy każdego kraju zależy w dużej mierze od dostępności surowców mineralnych koniecznych dla funkcjonowania różnych branż przemysłu.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa, prof. Mariusz Orion Jędrysek zaprasza do wzięcia udziału w konkursie "Geologia w obiektywie".

Nadrzędnym celem Polityki Surowcowej Państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego kraju poprzez dostęp do niezbędnych surowców obecnie, jak i w perspektywie wieloletniej.

Piąty numer czasopisma"Polityka Surowcowa" jest już dostępny on-line. Opublikowano w nim projekt Polityki Surowcowej Państwa (PSP).

Czwarty numer czasopisma"Polityka Surowcowa" jest już dostępny on-line. Dominującym tematem jest poszukiwanie i wydobycie surowców mineralnych.

W środę 17 października 2018 r. w Warszawie odbyła się kończąca konferencja przygotowywanej Polityki Surowcowej Państwa (PSP).

Trzeci numer czasopisma"Polityka Surowcowa" jest już dostępny on-line. Zaprezentowano w nim różne aspekty geologii i gospodarki surowcami mineralnymi.

Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju prof. Mariusz Orion Jędrysek został wybrany Prezydentem Zgromadzenia Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego.

Na Politechnice Rzeszowskiej w środę 11 lipca eksperci, samorządowcy i politycy dyskutowali nad usprawnieniami w systemie podatków i danin w branży surowcowej.

W Poznaniu w dniu 20 czerwca 2018 r. odbyła się kolejna regionalna konferencja konsultacyjna dotycząca Polityki Surowcowej Państwa.

– Polska potrzebuje silnej jednostki wykonawczej, realizującej Politykę Surowcową Państwa – powiedział w Gdańsku o mającej powstać Polskiej Agencji Geologicznej prof. Mariusz Orion Jędrysek.

Ukazał się drugi numer czasopisma"Polityka Surowcowa". Zaprezentowano w nim szerokie spektrum tematyki związanej z geologią i surowcami mineralnymi. Redaktorem naczelnym pisma został Jarosław Chilmon.

INFORMACJE



Strona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria

KATEGORIE



Surowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKT



Ministerstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa