• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwójProjekt Polityki Surowcowej Państwa

Projekt Polityki Surowcowej Państwa do pobrania w formie pliku pdf możliwego do zapisania na nośnikuKonsultacje społeczne

Podziel się swoją opinią na temat projektu Polityki Surowcowej PaństwaZadania Polityki
Surowcowej Państwa


Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa

 Surowce mineralne Polski

Informacje o złożach kopalin w Polsce, stanie ich zagospodarowania oraz wielkości wydobyciaGeoraporty

Podstawowe informacje o surowcach mineralnych Polski.Portal Geologia

Platforma z informacją przestrzenną, zawierającą dane geologiczne i geośrodowiskowe.

 Bilans Zasobów Złóż Kopalin

Bilans według stanu na 31.12.2017 r. do pobrania w formie pliku pdf


Mineral Resources of Poland

Informacje o zasobach kopalin oraz wielkości wydobycia do pobrania w formie pliku pdf


Polityka surowcowa

Dwumiesięcznik do pobrania w formie pliku pdf

Numer 1

Numer 2

Numer 3

Numer 4

Numer 5

 

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa