• Pierwszy

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Drugi

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Trzeci

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Czwarty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwój

 • Piaty

  Polityka Surowcowa Państwa \ PSP
  Bogactwo i zrównoważony rozwójProjekt Polityki
Surowcowej Państwa


Projekt Polityki Surowcowej Państwa do pobrania w formie pliku pdf możliwego do zapisania na nośnikuKonsultacje społeczne

Podziel się swoją opinią na temat projektu Polityki Surowcowej PaństwaZadania Polityki
Surowcowej Państwa


Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa

 Surowce mineralne Polski

Informacje o złożach kopalin w Polsce, stanie ich zagospodarowania oraz wielkości wydobyciaGeoraporty

Podstawowe informacje o surowcach mineralnych Polski.CBDG

Centralna Baza Danych geologicznych – największy w Polsce zbiór cyfrowych danych geologicznych.


Bilans Zasobów Złóż Kopalin

Bilans według stanu na 31.12.2017 r. do pobrania w formie pliku pdf


Mineral Resources of Poland

Informacje o zasobach kopalin oraz wielkości wydobycia do pobrania w formie pliku pdf


Polityka surowcowa

Dwumiesięcznik do pobrania w formie pliku pdf

Numer 1 (marzec - kwiecień 2018 r.)

Numer 2 (maj - czerwiec 2018 r.)

Numer 3 (lipiec - sierpień 2018 r.)

INFORMACJEStrona główna
O PSP
Zespół PSP
Aktualności
Galeria

KATEGORIESurowce mineralne Polski
Centralna Baza Danych Geologicznych
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
Polityka Surowcowa Państwa

KONTAKTMinisterstwo Środowiska
Departament Polityki Surowcowej i Analiz
tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145
psp@mos.gov.pl

 

  Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018, zadanie: Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego w kraju i za granicą oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa